Navigace

Spuštění služby e-shop Plzeňské karty

1.3.2012 | 4977 prohlédnutí

Vážení zákazníci,

od dnešního dne je Vám v pilotním provozu na adrese https://eshop.plzenskakarta.cz k dispozici internetový obchod Plzeňské karty, který by měl přinést zjednodušení nákupu dlouhodobého časového předplatného i dobíjení elektronické hotovosti (nejen) na Vaši Plzeňskou kartu a nabídnout tak větší pohodlí při využívání městské veřejné dopravy v Plzni a veřejné dopravy v Integrovaném dopravním systému Plzeňska.

Naší snahou, bylo vytvořit přehledný internetový obchod s intuitivním ovládáním, jehož prostřednictvím budete moci z pohodlí domova spravovat Vaši Plzeňskou kartu, ale také Plzeňské karty členů Vaší rodiny.
Platbu za dobité jízdné můžete uhradit bankovním převodem nebo on-line platbou prostřednictvím platební karty.


Aktivace nákupu
Po provedení nákupu v e-shopu Plzeňské karty je třeba provést tzv. validaci (aktivaci), tj. zápis nakoupeného a již zaplaceného časového kupónu nebo elektronické hotovosti do paměti Plzeňské karty. Takový zápis lze provést pouze kontaktem Plzeňské karty se zařízením, které má přístup k databázi systému Plzeňská karta. V současné době byly pro validaci upraveny Samoobslužné zóny (SZ) a validovat lze také na prodejnách PMDP, a.s., na Denisovo nábřeží 12 a v Tylově ulici č. 12.

V tuto chvíli bude E-shop přínosem především pro rodiče, kteří nemusí dětem svěřovat hotovost nebo jezdit na dobíjecí místa Plzeňské karty. Prostřednictvím E-shopu mohou rodinní příslušníci pomoci s nabitím Plzeňské karty i té nejstarší generaci.
Druhá fáze projektu přinese již 100% komfort pro všechny uživatele E-shopu. Aktivace bude probíhat přímo ve vozech PMDP v Cardmanu. Tato etapa bude realizována v průběhu roku 2013.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ – PROSÍME, ČTĚTE!
Až do okamžiku provedení validace – tj. nahrání zakoupeného předplatného nebo elektronických peněz do paměti Plzeňské karty, není cestující oprávněn nastoupit do vozu MHD, a to i v případě, že již byl ze strany cestujícího nákup jízdného uhrazen. Více informací o validaci je uvedeno v kapitole 6 Validace nákupu.
Toto pravidlo je součástí mechanismu zabránění pokusů o zneužití systému nákupu nepoctivými pasažéry, na které poctiví cestující v důsledku doplácejí.
Všem slušným zákazníkům děkujeme za pochopení.

Zde naleznete důležité dokumenty spojené se službou e-shop Plzeňské karty
Nahoru ↑ Nahoru ↑

Garanti projektu:

Plzeňské městské dopravni podniky 

Partneři projektu:

 Plzeňský kraj