Ceníky

Ceník karet

Vaši Plzeňskou kartu vám vydáme

 • v běžném režimu do 10 pracovních dnů za:     170 Kč
 • expresně, do 48 hodin za:                                    340 Kč
 • na počkání za:                                                         420 Kč

Kompletní ceník služeb naleznete zde

Ceny dalších typů karet naleznete v jejich vlastních sekcích pod položkou menu Ceník karet.


Ceník jízdného

Předplatné jízdné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)

Ceny předplatného platné od 1. 1. 2019:

Od 1. 1. 2019 je možné nabíjet předplatné na libovolnou délku 1 - 365 dnů!

tarif: plnocenné předplatné: zlevněné předplatné (50%): přenosné předplatné:
365 dní (roční) 4 002 Kč 2 001 Kč 5 203 Kč
183 dní (půlroční) 2 312 Kč 1 156 Kč 3 006 Kč
volný tarif (1-365 dnů) Ceník Ceník Ceník

Ceny předplatného za přepravu jednoho psa:

480 Kč - Předplatné může využít pouze cestující, který přepravuje psa a je držitelem předplatného s platností na 365 dnů. Předplatné za přepravu jednoho psa začíná nejdříve a končí nejpozději ve stejný okamžik jako předplatné cestujícího.
240 Kč - Předplatné s platností na 365 dnů může využít cestující, který přepravuje psa a má nárok na bezplatnou přepravu.

Bezplatná přeprava:

 • děti do 6 let (do dosažení 6 let)
 • děti od 6 do 15 let, pokud mají nárok aktivovaný na kartě registrované (evidované) v systému Plzeňská karta (pouze v zóně "P")
 • držitelé průkazu ZTP, včetně jednoho psa, pokud se přepravuje současně s tímto držitelem
 • držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku
 • osoba, o které tak stanoví zákon
 • držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří dosáhli věku aspoň 70 let a mají tento nárok na kartě aktivovaný
 • držitelé karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, kteří jsou držiteli alespoň Zlaté medaile (plakety) Prof. MUDr. Jana Janského a mají tento nárok na kartě aktivovaný
 • strážníci Městské policie Plzeň ve stejnokroji

Nárok na zlevněné předplatné jízdné ve výši 50% v zóně "P" mají:

 • studenti* od 15 do 26 let (do dosažení 26 let),
 • osoby do 70 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.
 • váleční veteráni
 • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené

* Student dokladuje trvání denní formy vzdělávání dle zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, či studium na vysoké škole zřízené podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, nebo studiem, které je svým obsahem a rozsahem postaveno na roveň studia na těchto školách, nebo mají obdobné postavení v zahraničí, respektive nároku na slevu.

Nárok na zlevněné předplatné jízdné v zóně "V" mají:

 • cestující ve věku od 6 do 18 let (75%)
 • žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let (75%)
 • cestující starší 65 let (75%)
 • váleční veteráni (50%)
 • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek nebo osoby na mateřské či rodičovské dovolené (50%)

Ceny tarifů pro vnější zóny Integrované dopravy Plzeňska naleznete na www.poved.cz


Jednotlivé přestupní jízdenky 

(podívejte se jak si koupit jízdenku ve vozech PMDP)

Zóna 001 - Plzeň

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut  16 Kč 8 Kč
60 minut 20 Kč 10 Kč
180 minut 34 Kč 17 Kč

24 hodin

60 Kč 30 Kč

Vnější zóny IDP

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 8 Kč 4 Kč
60 minut 12 Kč 6 Kč
180 minut 16 Kč 8 Kč
24 hodin 30 Kč 15 Kč

Kombinace zón 001 Plzeň + vnější zóna

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 24 Kč 12 Kč
60 minut 32 Kč 16 Kč
180 minut 50 Kč 25 Kč
24 hodin 90 Kč 45 Kč

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné ve výši 50% v zóně "P" mají:

 • děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let), které nemají aktivovaný nárok na bezplatnou přepravu na Plzeňské kartě
 • rodič doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do 6 let
 • držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné ve výši 75% v zóně "V" mají:

 • cestující ve věku od 6 do 18 let
 • žáci a studenti ve věku od 18 do 26 let
 • držitel karty registrované (evidované) v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné
 • cestující starší 65 let

 

Podmínky pro uplatnění slev - viz Smluvní přepravní podmínky nebo Tarifní zásady