NEPŘEHLÉDNĚTE - Nové Obchodní podmínky Plzeňské karty

31. 8. 2017

Vážení držitelé Plzeňské karty,


ke dni 31. 10. 2017 končí platnost

OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH NOSIČŮ VYDANÝCH NEBO EVIDOVANÝCH V KARTOVÉM ODBAVOVACÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY, A.S. /OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU platných od 1.1.2016

a

OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH NOSIČŮ VYDANÝCH NEBO EVIDOVANÝCH V KARTOVÉM ODBAVOVACÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY, A.S. /OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU PRO SLUŽBU PLZEŇSKÁ KARTA V MARIÁNSKOLÁZEŇSKÉ EDICI platných od 15.10.2016

které budou ode dne 1. 11. 2017 nahrazeny

OBECNÝMI OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH NOSIČŮ VYDANÝCH NEBO EVIDOVANÝCH V KARTOVÉM ODBAVOVACÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY, A.S. /OBCHODNÍMI PODMÍNKAMI PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen „nové Obchodní podmínky“)

 

Nové Obchodní podmínky účinné od 1. 11. 2017 obsahují následující změny:

  • sjednocují podmínky pořízení pro Plzeňskou kartu a Plzeňskou kartu v Mariánskolázeňské edici
     
  • upravují možnosti užití čipových nosičů, které jsou evidovány, nikoliv však vydány, v kartovém odbavovacím systému PMDP

 

Držitel, který nesouhlasí se změnou práv a povinností dle nových Obchodních podmínek, je ve smyslu ust. § 94 odst. 4 zákona č. 284/2009 Sb., o platebních službách, v platném znění oprávněn ve lhůtě do 2 měsíců ode dne zveřejnění změn Obchodních podmínek na internetu a na prodejních místech písemně vypovědět Žádost/Smlouvu, a to s účinností od doručení této písemné výpovědi PMDP na adresu Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., Zákaznické centrum, Denisovo nábřeží 920/12, 301 00 Plzeň. V ostatních případech se má za to, že Držitel se změnou Obchodních podmínek souhlasí a je touto změnou od 1. 11. 2017 vázán.

zpět ...