Přívěsek Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

23. 3. 2018

Vážení rodiče,

v minulém školním roce proběhla na všech základních školách, jejichž zřizovatelem je město Plzeň, akce pod označením „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“. Po vyhodnocení této akce se Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., v součinnosti s městem Plzní, rozhodly pokračovat v této aktivitě i letos. Žáci prvních tříd základních škol v Plzni mají opět možnost získat zdarma novou formu Plzeňské karty – přívěsek, který zajistí všechny funkce standardní Plzeňské karty. Popis možností použití přívěsku a jeho výhody si můžete přečíst v přiloženém letáku.

Co je třeba pro účast v této akci udělat:

Stačí vyplnit „Žádost o vydání Plzeňské karty“, dále jen Žádost, a podepsat ji spolu s  „Obecnými obchodními podmínkami“. Jakmile rodiče dostanou informaci o přijetí žáka na danou základní školu do 1. třídy, mohou tyto dva dokumenty odevzdat v Zákaznickém centru Plzeňských městských dopravních podniků, a. s., Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, dále jen v Zákaznickém centru. Zde je možné také zdarma prvňáčka na Žádost vyfotit (nebo je nutné na Žádost nalepit průkazovou fotografii). Pro správnou identifikaci k této akci musí být na formuláři Žádosti v pravém horním rohu pod okénkem “Číslo žádosti” viditelně uvedeno číslo základní školy (případně i adresa školy), na kterou prvňáček nastupuje. Bez této identifikace nemůže být Žádost o přívěsek v akci „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“ zpracována. Vyrobený přívěsek si mohou rodiče vyzvednout k datu, které při přijetí Žádosti oznámí obsluha v Zákaznickém centru.

Dodatečné nástupy žáků do 1. tříd budou řešeny stejným způsobem. Duplikát karty bude řešen formou individuálního podání Žádosti o duplikát karty ze strany rodičů, tj. standardním procesem v Zákaznickém centru.

Upozornění:

Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti i vyzvednutí karty (přívěsku) zákonný zástupce, většinou tedy rodič. Spolu s vyplněnou Žádostí předloží svůj občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Nemá-li zákonný zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, předloží rodný list.

přívěsek pro prvňáčky zdarma

zpět ...