Pro prvňáčky přívěsek Plzeňská karta zdarma

30. 3. 2017

Od září 2017 mají žáci prvních tříd základních škol zřizovaných městem Plzní možnost získat zdarma novou formu Plzeňské karty – přívěsek, který zajistí všechny funkce standardní Plzeňské karty.


Pořízení

Pořídit přívěsek zdarma je možné po obdržení informace o přijetí žáka na základní školu. Pro získání přívěsku:

 • vyplňte Žádost o vydání Plzeňské karty a v pravém horním rohu do pole „Číslo žádosti“ vepište číslo a adresu základní školy (bez tohoto nelze žádost zpracovat)
 • k Žádosti přiložte fotografii průkazového formátu (fotografii lze také pořídit přímo v Zákaznickém centru na Denisově nábřeží)
 • podepište Obecné obchodní podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty
 • předložte Žádost o vydání PK a Obecné obchodní podmínky spolu s rodným listem dítěte na Zákaznickém centru PMDP:
  • Denisovo nábřeží 12  
  • ​Klatovská třída 12

Vyzvednutí

Termín vyzvednutí přívěsku bude uveden na kontrolním útržku, který obdržíte při podání Žádosti.

Další situace

 • dodatečné nástupy žáků do prvních tříd budou řešeny stejným způsobem
 • vydání duplikátu karty bude řešeno standardním procesem v Zákaznickém centru
 • v případě, kdy žádost vyřizuje třetí osoba, je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc 
 • nabídka je určena pro nastupující žáky 1. ročníku na základních školách zřizovaných městem Plzní

přívěsek PK

zpět ...