Změna podmínek služby Přehledný účet

14. 2. 2017

Vážení držitelé Plzeňské karty,

ke dni 14. 4. 2017 končí platnost Produktových podmínek služby – Přehledný účet (dále jen „původní Obchodní podmínky“),
které budou ode dne 15. 4. 2017 nahrazeny:

Obchodními podmínkami pro využívání služby Přehledný účet (dále jen „nové Obchodní podmínky“)

V nových Obchodních podmínkách došlo pouze k formálním změnám směřujícím k upřesnění popisu služby Přehledný účet,
ke změně elektronických adres a telefonického kontaktu pro komunikaci mezi PMDP a zákazníky a prodloužení lhůty pro účinnost změn těchto obchodních podmínek.

zpět ...