Ceník jízdného

Předplatné jízdné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)

Ceny předplatného platné do 31. 12. 2017:

tarif:  plnocenné předplatné zlevněný - 50% z ceny 
plnocenného předplatného
zlevněný - 37,5% z ceny 
plnocenného předplatného
365 dní 3 974 Kč 1 987 Kč 1 490 Kč
183 dní 2 296 Kč 1 148 Kč 862 Kč
volný tarif 1-123 dny ceník ceník ceník

Nárok na slevu předplatného - 50% z ceny plnocenného předplatného mají:

 • žáci a studenti od 15 do 26 let,
 • občané ČR do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Nárok na slevu předplatného - 37,5% z ceny plnocenného předplatného mají:

 • děti od 6 do 15 let
   

Ceny předplatného platné od 1. 1. 2018:

tarif:  plnocenné předplatné zlevněný - 50% z ceny 
plnocenného předplatného
zlevněný - 25% z ceny 
plnocenného předplatného
365 dní 4 002 2 001 Kč 1 001
183 dní 2 312 Kč 1 156 578
volný tarif 1-123 dny ceník ceník ceník

Nárok na slevu předplatného - 50% z ceny plnocenného předplatného mají:

 • žáci a studenti od 15 do 26 let,
 • občané ČR do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně,
 • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek.

Nárok na slevu předplatného - 25% z ceny plnocenného předplatného mají:

 • děti od 6 do 15 let.

 

Ceny tarifů pro vnější zóny Integrované dopravy Plzeňska naleznete na www.poved.cz


Jednotlivé přestupní jízdenky 

(podívejte se jak si koupit jízdenku ve vozech PMDP)

Zóna 001 - Plzeň

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut  16 Kč 8 Kč
60 minut 20 Kč 10 Kč
180 minut 34 Kč 17 Kč

24 hodin

60 Kč 30 Kč

Vnější zóny IDP

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 8 Kč 4 Kč
60 minut 10 Kč 5 Kč
180 minut 16 Kč 8 Kč
24 hodin 30 Kč 15 Kč

Kombinace zón 001 Plzeň + vnější zóna

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 24 Kč 12 Kč
60 minut 30 Kč 15 Kč
180 minut 50 Kč 25 Kč
24 hodin 90 Kč 45 Kč

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mají:

 • děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let)
 • rodič doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do 6 let
 • držitel karty evidované v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné