Ceník jízdného

Předplatné jízdné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)

Ceny předplatného platné od 1. 1. 2018:

tarif:  plnocenné předplatné zlevněný - 50% z ceny 
plnocenného předplatného
365 dní 4 002 2 001 Kč
183 dní 2 312 Kč 1 156

Nárok na slevu předplatného - 50% z ceny plnocenného předplatného mají:

  • žáci a studenti od 15 do 26 let,
  • osoby do 70 let pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně,
  • osoby pobírající peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek,
  • osoby, kterým bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle zvláštních předpisů,

 

Bezplatná přeprava:

  • děti do dosažení 15 let,
  • osoby 70 let a výše,
  • držitelé průkazu ZTP, ZTP/p, včetně jednoho psa, přepravuje-li se společně s tímto držitelem.
  • držitelé zlaté medaile prof. MUDr. Jana Janského (tzv. zlaté Janského plakety).

 

Ceny předplatného za přepravu jednoho psa platné od 1. 1. 2017:

480 Kč - Předplatné může využít pouze cestující, který přepravuje psa a je držitelem předplatného s platností na 365 dnů. Předplatné za přepravu jednoho psa začíná nejdříve a končí nejpozději ve stejný okamžik jako předplatné cestujícího.
240 Kč - Předplatné s platností na 365 dnů může využít cestující, který přepravuje psa a má nárok na bezplatnou přepravu.

Ceny tarifů pro vnější zóny Integrované dopravy Plzeňska naleznete na www.poved.cz


Jednotlivé přestupní jízdenky 

(podívejte se jak si koupit jízdenku ve vozech PMDP)

Zóna 001 - Plzeň

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut  16 Kč 8 Kč
60 minut 20 Kč 10 Kč
180 minut 34 Kč 17 Kč

24 hodin

60 Kč 30 Kč

Vnější zóny IDP

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 8 Kč 4 Kč
60 minut 10 Kč 5 Kč
180 minut 16 Kč 8 Kč
24 hodin 30 Kč 15 Kč

Kombinace zón 001 Plzeň + vnější zóna

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 24 Kč 12 Kč
60 minut 30 Kč 15 Kč
180 minut 50 Kč 25 Kč
24 hodin 90 Kč 45 Kč

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mají:

  • rodič doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do 6 let
  • držitel karty evidované v systému Plzeňská karta, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné