Ceník jízdného

Předplatné jízdné pro zónu 001 Plzeň (vnitřní zóna)

tarif:  plnocenné předplatné zlevněný - 50% z ceny 
plnocenného předplatného
zlevněný - 37,5% z ceny 
plnocenného předplatného
365 dní 3 974 Kč 1 987 1 490
183 dní 2 296 1 148 862
volný tarif 1-123 dny ceník ceník ceník

Nárok na slevu předplatného - 50% z ceny plnocenného předplatného mají:

  • žáci a studenti od 15 do 26 let,
  • občané ČR do 70 let nebo osoby s trvalým pobytem v ČR do 70 let, pobírající starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu III. stupně.

Nárok na slevu předplatného - 37,5% z ceny plnocenného předplatného mají:

  • děti od 6 do 15 let

Ceny předplatného za přepravu jednoho psa platné od 1. 1. 2017:

480 Kč - Předplatné může využít pouze cestující, který přepravuje psa a je držitelem předplatného s platností na 365 dnů. Předplatné za přepravu jednoho psa začíná nejdříve a končí nejpozději ve stejný okamžik jako předplatné cestujícího.
240 Kč - Předplatné s platností na 365 dnů může využít cestující, který přepravuje psa a má nárok na bezplatnou přepravu.

Ceny tarifů pro vnější zóny Integrované dopravy Plzeňska naleznete na www.poved.cz


Jednotlivé přestupní jízdenky 

(podívejte se jak si koupit jízdenku ve vozech PMDP)

Zóna 001 - Plzeň

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut  16 Kč 8 Kč
60 minut 20 Kč 10 Kč
180 minut 34 Kč 17 Kč

24 hodin

60 Kč 30 Kč

Vnější zóny IDP

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 8 Kč 4 Kč
60 minut 10 Kč 5 Kč
180 minut 16 Kč 8 Kč
24 hodin 30 Kč 15 Kč

Kombinace zón 001 Plzeň + vnější zóna

časová platnost: plnocenná zlevněná
30 minut 24 Kč 12 Kč
60 minut 30 Kč 15 Kč
180 minut 50 Kč 25 Kč
24 hodin 90 Kč 45 Kč

Nárok na zlevněné jednotlivé jízdné mají:

  • děti od 6 do 15 let (do dosažení 15 let)
  • rodič doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do 6 let
  • držitel Plzeňské karty, který pobírá starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně a zároveň má na Plzeňské kartě aktivovaný nárok na zlevněné jízdné