Pořízení karty

Pro získání Plzeňské karty předložte na Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12) 

 

Nezapomeňte, že

  • za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo Občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno

  • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc
     

Služba zaslání Plzeňské karty poštou

Od 1.9.2016 lze Plzeňskou kartu po osobním podání žádosti následně doručit prostřednictvím České pošty.
Cena služby je rovna ceně "Obyčejného psaní" České pošty a volba možnosti zaslání poštou je přímo ve formulářích:

  • Žádost o vydání Plzeňské karty
  • Žádost o zablokování/odblokování, vydání duplikátu 


Plzeňská karta je z bezpečnostních důvodů zasílána nepřednabitá a blokovaná.
Odblokování provede Infolinka na tel.: 378 037 485 po zodpověžení odpovědi na Kontrolní otázku uvedenou v Žádosti.
Pro následné dobití karty doporučujeme využít bankomaty České spořitelny nebo e-shop Plzeňské karty.

Službu lze využít v Zákaznických centrech PMDP na Denisově nábřeží 12 a na Klatovské třídě 12.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE NÁROK NA ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ (student, důchodce, apod.) JE TŘEBA TENTO NÁROK DOLOŽIT PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KARTU.

Kompletní informace o službě naleznete v Obchodních podmínkách služby.