Využití karty

Plzeňskou kartu využijete jako

  • nosič časového předplatného a elektronických peněz v Integrované dopravě Plzeňska
  • čtenářský průkaz v Knihovně města Plzně a Studijní a vědecké knihovně plzeňského kraje
  • nástroj pro další platby mimo PMDP
  • přístupovou, docházkovou nebo stravovací kartu 
  • slevovou kartu v Bonusovém programu u následujících partnerů
  • nástroj pro platby parkovného v Plzni
přehled parkovišť s možností úhrady Plzeňskou kartou
hlídané parkoviště v sadech Pětatřicátníků
parkovací dům Rychtářka
parkovací dům Jízdecká (u Nového divadla)
parkovací automaty