Využití karty

Plzeňskou jízdenku využijete jako
 

  • nosič elektronických peněz v Integrované dopravě Plzeňska
  • nástroj pro platby parkovného a další platby mimo PMDP

přehled parkovišť s možností úhrady Plzeňskou kartou

hlídané parkoviště v sadech Pětatřicátníků
parkovací dům Rychtářka
parkovací dům Jízdecká (u Nového divadla)
parkovací automaty