Elektronické potvrzení o studiu

na Západočeské univerzitě

  • přiložte Plzeňskou kartu a kartu JIS k terminálům na HelpDesku CIV, postupujte podle pokynů terminálu a vyčkejte na potvrzení o úspěšnosti operace
  • dobijte si zlevněné předplatné prostřednictvím bankomatu České spořitelny nebo na prodejním místě Plzeňské karty

    799px-Ks_success

 

na středních školách a odborných učilištích

  • zde se podívejte, které školy jsou do systému zapojeny
  • zajděte na sekretariát nebo jiné pracoviště, kde je umístěna čtečka Plzeňské karty
  • požádejte odpovědného pracovníka školy o potvrzení studia a na pokyn přiložte kartu ke čtečce
  • dobijte si zlevněné předplatné prostřednictvím bankomatu České spořitelny nebo na prodejním místě Plzeňské karty