Akce pro prvňáčky

Vážení rodiče,

v posledních letech proběhla na všech základních školách v Plzni akce pod označením „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“. Po vyhodnocení minulých ročníků se Plzeňské městské dopravní podniky, v součinnosti s městem Plzní, rozhodly pokračovat v této aktivitě i letos. Žáci prvních tříd základních škol v Plzni mají opět možnost získat zdarma menší formu Plzeňské karty – přívěsek, který zajistí všechny funkce standardní Plzeňské karty. Popis možností použití přívěsku a jeho výhody si můžete přečíst v přiloženém letáku.
 
Co je třeba pro účast v této akci udělat:
 
Stačí vyplnit „Žádost o vydání Plzeňské karty“, dále jen Žádost, a podepsat ji. Jakmile rodiče dostanou informaci o přijetí žáka na danou základní školu do 1. třídy, mohou tuto Žádost odevzdat v Zákaznickém centru Plzeňských městských dopravních podniků, a. s., Denisovo nábřeží 12 nebo Klatovská třída 12, Plzeň, dále jen v Zákaznickém centru. Zde je možné také zdarma prvňáčka na Žádost vyfotit (nebo je nutné na Žádost nalepit průkazovou fotografii). Pro správnou identifikaci k této akci musí být na formuláři Žádosti v pravém horním rohu pod okénkem “Číslo žádosti” viditelně uvedeno číslo základní školy (případně i adresa školy), na kterou prvňáček nastupuje. Bez této identifikace nemůže být Žádost o přívěsek v akci „Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma“ zpracována. Vyrobený přívěsek si mohou rodiče vyzvednout k datu, které při přijetí Žádosti oznámí obsluha v Zákaznickém centru.
 
Veškeré dokumenty k této akci najdete na webových stránkách plzenskakarta.cz v záložce „Akce pro prvňáčky“. V záložce „Formuláře“ je možné stáhnout „Žádost o vydání Plzeňské karty“ (případně je možné ji získat i na našich zákaznických centrech), kterou potřebujete k získání Plzeňské karty - přívěsku. Zde si můžete také přečíst „Obecné obchodní podmínky“.
 
S Plzeňskou kartou - přívěskem obdrží prvňáčci zdarma ještě Bonusový balíček slev na vstupy a nákupy u zapojených partnerů: Zapojení partneři jsou: Techmania Science Center, CrossFit Plzeň, FC Viktoria Plzeň, Divadlo ALFA, McDonald´s, Area „D“, Foto Schwarz, Muzeum her, Hockey club Pilsen Wolves, Esc Room, RUD´s pizza, Gorily Plzeň, Výtvarno Plzeň, HC Škoda Plzeň, Café Beruška, VR Future, Knihy Dobrovský, Creaprint studio, Aikido Dojo Plzeň a Zoo Plzeň.
 
Ostatní dodatečné nástupy žáků do 1. tříd budou řešeny stejným způsobem. Duplikát karty bude řešen formou individuálního podání „Žádosti o duplikát karty“ ze strany rodičů, tj. standardním procesem v Zákaznickém centru.
 
Upozornění:
Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti i vyzvednutí karty (přívěsku) zákonný zástupce, většinou tedy rodič. Spolu s vyplněnou Žádostí předloží svůj občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Nemá-li zákonný zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, předloží rodný list.
 
Děkujeme za spolupráci
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.

 

 

Plzeňská karta pro prvňáčky 2021