Ceník Firemní PK

Ceník jízdného

Kompletní ceník jízdného, včetně kalkulátorů, naleznete na stránkách PMDP

Firemní Plzeňskou kartu je možné využít k nákupu jednotlivého jízdného nebo na ni nahrát přenosné předplatné.

Přenosné předplatné není vázané na konkrétní osobu, může jej tedy využívat několik osob současně. V jednu chvíli na něj však samozřejmě může cestovat jen jedna osoba.

Ceník karet

Vydání karty: Cena (v Kč) od 1. 7. 2022
- v běžném režimu do 10 pracovní dnů 170 200
- expresně, do 48 hodin 340 400
- na počkání 420 500