Pořízení první Firemní PK

Pro využití této služby se můžete objednat na www.uradbezcekani.cz (pouze pro zákaznické centrum Denisovo nábřeží 12)

Kde mohu požádat

 • Zákaznická centra PMDP na Denisově nábřeží 12 nebo Klatovské třídě 12
 • nebo po rezervaci schůzky v Kartovém centru, Tylova 12 (při počtu vyšším než 5 ks)

Co s sebou:

 • vyplněnou Žádost o vydání Firemní Plzeňské karty (ke stažení zde) - pokud chcete kopii jako podklad pro účetnictví, požádejte obsluhu
 • kopii platného výpisu z Obchodního či jiného rejstříku nebo živnostenský list
 • platný doklad totožnosti osoby uvedené v Žádosti jako „Kontaktní osoba“
 • případně úředně ověřenou PLNOU MOC pro osobu, které bude za ekonomický subjekt jednat jako „Kontaktní osoba“ (plná moc je vyžadována v případě, že žádost podává jiná osoba než jednatel společnosti uvedený v předloženém výpisu z Obchodního či jiného rejstříku)
 • dodání loga společnosti
  • pokud ho chcete mít vytištěno na kartě, dodejte k žádosti ve formátu 35 x 45 mm (možno zaslat i v elektronické podobě ve formátu .jpg)
  • v případě nedodání loga společnosti v průkazovém formátu bude na kartu natištěno univerzální logo Firemní Plzeňské karty

Ceník karet

Vydání karty: Cena
- v běžném režimu do 10 pracovních dnů 200 Kč
- expresně, do 48 hodin 400 Kč
- na počkání 500 Kč

 

 

Platnost Firemní Plzeňské karty je 5 let od data jejího vydání.

Co potřebuji k vyzvednutí nové karty?

 • kontrolní útržek žádosti (vydá obsluha při podání žádosti)
 • občanský průkaz nebo cestovní pas

Služba zaslání Firemní Plzeňské karty poštou

Firemní Plzeňskou kartu je možné po osobním podání žádosti následně doručit prostřednictvím České pošty. Více informací o této službě naleznete v záložce Karta poštou