Výměna Firemní PK

Pro využití této služby se můžete objednat na www.uradbezcekani.cz (pouze pro zákaznické centrum Denisovo nábřeží 12)

Kde mohu požádat

  • Zákaznická centra PMDP na Denisově nábřeží 12 nebo Klatovské třídě 12
  • nebo po rezervaci schůzky v Kartovém centru, Tylova 12 (při počtu vyšším než 5 ks)

Co s sebou

  • vyplněnou Žádost o výměnu Firemní Plzeňské karty (ke stažení zde) - pokud chcete kopii jako podklad pro účetnictví, požádejte obsluhu
  • kopii platného výpisu z Obchodního či jiného rejstříku nebo živnostenský list
  • platný doklad totožnosti osoby uvedené v Žádosti jako „Kontaktní osoba“
  • případně úředně ověřenou PLNOU MOC pro osobu, které bude za ekonomický subjekt jednat jako „Kontaktní osoba“ (plná moc je vyžadována v případě, že žádost podává jiná osoba než jednatel společnosti uvedený v předloženém výpisu z Obchodního či jiného rejstříku). Plnou moc nevyžadujeme v případě, že je kontaktní osoba stejná jako u první žádosti o kartu a máme tuto osobu zapsanou v systému (což si můžete případně ověřit přes infolinku).

Ceník karet

Vydání karty: Cena
- v běžném režimu do 20 pracovních dnů 200 Kč
- na počkání 300 Kč

 

 

 

 

Platnost Firemní Plzeňské karty je 5 let od data vydání.

Kdy mám žádat o výměnu karty?

V případě, že se blíží konec platnosti Vaší Firemní Plzeňské karty (platnost je vytištěna přímo na kartě), je třeba se dostavit nejpozději měsíc před datem expirace na jedno z výše uvedených prodejních míst a zažádat zde o výměnu Vaší karty

30 denní lhůta pro výměnu Firemní Plzeňské karty je stanovena z důvodu bezproblémového přenosu případného platného jízdního kuponu či hotovosti na elektronické peněžence z původní karty na nově vydaný nosič (po skončení platnosti Firemní Plzeňské karty je karta automaticky zablokována a nelze ji dále využívat jako platný jízdní doklad)

Co potřebuji k vyzvednutí nové karty?

  • kontrolní útržek žádosti (vydá obsluha při podání žádosti)
  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • původní Firemní Plzeňskou kartu