Zráta / Duplikát / Změna údajů

Ztratil jsem kartu

Pokud jste ztratil/a Plzeňskou kartu, nejprve ji zablokujte

  • telefonicky na infolince tel. 371 655 600 (7.00 – 18.00). Je potřeba znát odpověď na kontrolní otázku, kterou jste uvedl/a v žádosti o kartu.
  • osobně v Zákaznickém centru PMDP (Klatovská 12, Denisovo nábřeží 12; po-pá 7.00 – 18.00, so 8.00 – 12.00). Zde můžete provést blokaci karty i v případě, že jste kontrolní otázku a odpověď ve své žádosti neuvedli. Karta vám bude zablokována na základě předložení občanského průkazu.

Poté nám napište a zjistěte, zda byla vaše karta nalezena

  • napište nám na info@plzenskakarta.cz
  • pokud vaši kartu nemáme, vyrobíme na vaši žádost duplikát karty. V tomto případě postupujte podle instrukcí níže.

Potřebuji vydat duplikát karty

v případě, že jste ztratil/a kartu nebo se změnily údaje vytištěné na kartě (změna příjmení, u Firemní Plzeňské karty název společnosti, IČO), zažádejte si prostřednictvím formuláře Žádost o zablokování/odblokování, žádost o vydání duplikátu, žádost  o změnu údajů

cena dle platného ceníku

Potřebuji nahlásit změnu údajů

pokud se změnily údaje, které nejsou vytištěny na kartě (adresa, kontakt), stačí nás informovat předáním téhož formuláře téhož formuláře, v němž vyplníte aktuální a správné údaje