Pořízení karty

Pro získání Plzeňské karty-JIS je třeba
 

  • podat "Žádost o JIS kartu" přes web na adrese jis.zcu.cz (přečtěte si návod na vyplnění)
  • zaplatit manipulační poplatek na účet ZČU 143 929 001/5500. Variabilní symbol = celé rodné číslo bez lomítka.
    Tento poplatek nelze zaplatit v pokladně ZČU ani u PMDP
  • být řádně evidován(a) ve studijním (personálním) informačním systému (řeší studijní/personální oddělení fakulty ZČU)
  • před vyzvednutím si průběžně kontrolovat, že na jis.zcu.cz je u Vaší karty poznámka "Karta připravena k výdeji"
  • kartu si vyzvednout na HelpDesku CIV
  • POZOR: kartu je nutno si do 90 dnů od data výroby vyzvednout. Po uplynutí této doby bude karta předána PMDP k likvidaci.