NEPŘEHLÉDNĚTE - Nové Obchodní podmínky Plzeňské karty

1. 8. 2018

Vážení držitelé Plzeňské karty,


ke dni 30. 9. 2018 končí platnost

OBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH NOSIČŮ VYDANÝCH NEBO EVIDOVANÝCH V KARTOVÉM ODBAVOVACÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY, A.S. /OBCHODNÍCH PODMÍNEK PRO VYDÁVÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU (dále jen „Obchodní podmínky“)

platných od 1.11.2017

ode dne 1. 10. 2018 vstoupí v platnost nové znění Obchodních podmínek.

 

 

zpět ...