Plzeňská karta pro děti válečných uprchlíků z Ukrajiny

29. 3. 2022

Plzeňské městské dopravní podniky ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a tělovýchovy MMP a městem Plzeň se dohodly, že děti uprchlíků z válečného konfliktu na Ukrajině, které nastoupily na základní školu v Plzni po 23. 2. 2022, mají možnost získat zdarma Plzeňskou kartu.

 

Co je třeba pro účast v této akci udělat:

Stačí vyplnit „Žádost o vydání Plzeňské karty“, dále jen Žádost, a podepsat ji. Tuto Žádost odevzdat v Zákaznickém centru Plzeňských městských dopravních podniků, a. s., Denisovo nábřeží 12 nebo Klatovská třída 12, Plzeň, dále jen v Zákaznickém centru. Zde je možné také zdarma dítě na Žádost vyfotit (nebo je nutné na Žádost nalepit průkazovou fotografii). Pro správnou identifikaci k této akci musí být na formuláři Žádosti v pravém horním rohu pod okénkem “Číslo žádosti” viditelně uvedeno číslo základní školy (název školy), které bude potvrzené razítkem školy s podpisem potvrzujícím, že uvedené dítě je uprchlík z Ukrajiny a na uvedenou školu nastoupilo po 23. 2. 2022. Bez této identifikace nemůže být Žádost o Plzeňskou kartu v této akci zpracována. Vyrobenou Plzeňskou kartu si mohou rodiče vyzvednout k datu, které při přijetí Žádosti oznámí obsluha v Zákaznickém centru.

 „Žádost o vydání Plzeňské karty“, kterou potřebujete k získání Plzeňské karty, je možné stáhnout zde:

nebo ji získat na našich Zákaznických centrech.

Popis možností použití Plzeňské karty:

  • pro rezervaci a výdej obědů v jídelně ZŠ,

-    pro cestování MHD v Plzni (děti do 15 let s PK jezdí zdarma, dále možnost nabití časového předplatného, nebo využití elektronické peněženky pro nákup jízdenek ve vozech PMDP)

  • jako členskou kartu do Knihovny města Plzně.

 

Poznámka: Pro snadnější zpracování prosíme o vyplnění Žádosti Latinkou (ne Ukrajinskou azbukou).

 

Upozornění:

Za děti mladší 15 let vyřizuje podání Žádosti i vyzvednutí karty zákonný zástupce, většinou tedy rodič. Spolu s vyplněnou Žádostí předloží (dle možnosti) svůj Pas, případně jiný doklad.

zpět ...