Přívěsek Plzeňská karta pro prvňáčky zdarma

26. 3. 2019

Od 1. 4. 2019 bude opět jako v minulých letech spuštěna akce „Plzeňská karta pro prvňáčky ZDARMA“, která probíhá na všech základních školách v Plzni.

Plzeňské městské dopravní podniky a. s. v součinnosti s městem Plzní nabízí všem prvňáčkům možnost získat zdarma Plzeňskou kartu ve formě přívěsku na klíče. Přívěsek má všechny funkce standardní Plzeňské karty.

Pro účast v této akci je potřeba předložit na Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12):

  • vyplněné a podepsané tiskopisy Žádost o vydání Plzeňské karty a Obecné obchodní podmínky pro vydávání a používání Plzeňské karty
  • Předložit rodný list dítěte, případně občanský průkaz, pokud je v něm dítě zapsáno
  • průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (v Zákaznických centrech PMDP je možné pořízení fotografie na místě za poplatek dle platného ceníku)
  • tiskopisy je možné odevzdat ihned po obdržení přijetí žáka na danou základní školu do 1. třídy
  • Pro správnou identifikaci k této akci musí být na formuláři Žádost o vydání Plzeňské karty v pravém horním rohu pod okénkem “Číslo žádosti” viditelně uvedeno číslo (název) základní školy (případně i adresa školy), na kterou prvňáček nastupuje

Ostatní dodatečné nástupy žáků do 1. tříd budou řešeny stejným způsobem. Duplikát karty bude řešen formou individuálního podání Žádosti o duplikát karty ze strany rodičů, tj. standardním procesem v Zákaznickém centru.

přívěsky zdarma

 

zpět ...