Úřad bez čekání - Plzeňská karta

12. 5. 2015

V první polovině května byl v rezervačním systému Magistrátu města Plzně spuštěn zkušební provoz on-line rezervace pro pořízení Plzeňské karty.

Zákazníci PMDP si prostřednictvím internetové aplikace Úřad bez čekání mohou vedle stávající agendy rezervovat také konkrétní čas, během kterého budou přednostně obslouženi v Zákaznickém centru PMDP na Denisově nábřeží.

Postup rezervace je totožný jako u vyřízení občanského průkazu, cestovního dokladu nebo evidence vozidel. Návštěvník portálu www.uradbezcekani.cz zvolí v uvedeném menu požadovanou službu a následně vybere datum a čas návštěvy. Po vyplnění kontaktního formuláře zašle systém na e-mail zákazníka uvedený ve formuláři notifikační e-mail po jehož potvrzení zákazník obdrží PIN kód.

Zadáním PIN kódu na terminálu instalovaném v Zákaznickém centru na Denisově nábřeží vyvolávací systém zákazníka automaticky přiřadí k rezervované přepážce a zobrazí informaci na světelných panelech vyvolávacího systému.

Zkušební provoz bude probíhat v průběhu měsíce května. V tomto období může docházet k drobným úpravám systému.

zpět ...