Reklamační řád

V případě reklamace související s Plzeňskou kartou postupujte dle Reklamačního řádu.

Informace pro spotřebitele o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů:

Společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., IČO: 252 20 683, se sídlem Denisovo nábřeží 920/12, Východní Předměstí, 301 00 Plzeň, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl A, vložka 710, tímto ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, informuje spotřebitele, kterým nabízí, prodává, poskytuje či zprostředkovává výrobky a služby, o věcné příslušnosti následujících subjektů k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů, které se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou:

  1. Finanční arbitr je příslušný k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebiteli a společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., v případech, kdy se jedná o poskytování služeb vydávání elektronických peněz a poskytování platebních služeb týkajících se elektronických peněz:

Kancelář finančního arbitra, se sídlem Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
www.finarbitr.cz

  1. Česká obchodní inspekce je příslušná k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů mezi spotřebiteli a společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. ve všech ostatních případech, kdy společnost Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. nenabízí a neposkytuje služby uvedené pod bodem 1. výše:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
www.coi.cz