Partnerské karty

Systém Plzeňská karta je sdíleným systémem, který sdružuje Plzeňskou kartu, Karlovarskou kartu, kartu Mariánských Lázní a Chebskou kartu.
V rámci spolupráce je každou z uvedených karet možné využít jak v Integrované dopravě plzeňska, tak Karlových Varech a Mariánských Lázních a Chebu.

V listopadu 2017 došlo k plnohodnotnému propojení Plzeňské karty a In Karty Českých drah.