In Karta ČD v systému Plzeňské karty a Plzeňská karta v systému ČD

Použít lze pouze karty vystavené na jméno držitele s logem MAP ready.Plzeňská karta, IN Karta ČD

​Pro koho je určena

Karta je určena právě pro vás, pokud jste držitelem In karty ČD (Plzeňské karty) a chcete zároveň využívat služeb Plzeňské karty (In Karty).

Použití Plzeňské karty v systému ČD

 • nákup zákaznické aplikace na kartu (např. IN 25, IN 50, IN senior)
 • nákup traťové jízdenky
 • doplatek do 1. vozové třídy
 • použití na e-shopu ČD (např. jako průkaz pro nákupy eTiketů ČD)
 • nákup jednotlivých jízdenek u pokladny ČD nebo u průvodčího prostřednictvím elektronické peněženky

Použití In Karty ČD v systému Plzeňské karty

 • nákup časového předplatného pro MHD v zóně 001 Plzeň, pouze pro použití u dopravce PMDP a ČD (slouží jen pro přepravu na území města Plzně, tzn. při cestování mimo Plzeň nebude při doplatku cesty zóna 001 Plzeň uznána)
  • pozn.: předplatné nelze převádět z IN karty na Plzeňskou kartu a naopak
 • nákup jednotlivých jízdenek ve vozech PMDP prostřednictvím elektronické peněženky (pouze dopravních produktů PMDP)

Pokud chce zákazník použít kartu (In kartu/Plzeňskou kartu) výhradně pro platby elektronickou peněženkou lze kartu využívat okamžitě (není nutný žádný úkon ze strany držitele karty).

Registrace karty

Pokud chce zákazník kartu využít např. pro nákup časového předplatného je potřeba provést registraci.
Registrace karty je bezplatná. Kartu je možné použít okamžitě po její registraci.

Držitel Plzeňské karty

Pro registraci Plzeňské karty do systémů ČD předložte u kterékoliv pokladní přepážky ČD, kdekoli v České republice:

 • platnou Plzeňskou kartu
 • vyplněnou Žádost o registraci Karty do systémů ČD (žádost je shodná se Žádostí o vydání In Karty)
 • originál rodného listu u dětí do 15 let - žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu vyřizuje zákonný zástupce, který doloží originál rodného listu dítěte nebo občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Možné je též předložit platné občanské průkazy dítěte i zákonného zástupce, z nichž je možné spolehlivě ověřit identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště) a bez jakýchkoliv pochybností dovodit vztah mezi nimi (musí být shodné příjmení a bydliště).
 • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc

Držitel In Karty

Pro registraci In Karty do systému Plzeňské karty předložte v Zákaznickém centru PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12) nebo na pokladních přepážkách ČD (Hlavní nádraží, Plzeň zastávka, Holoubkov, Dobřany, Přeštice, Rokycany):

 • platnou In Kartu
 • vyplněný registrační formulář:
 • Registrační formulář pro evidenci In Karty do systému PMDP
 • rodný list u dětí do 15 let - žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu vyřizuje zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Možné je též předložit platné občanské průkazy dítěte i zákonného zástupce, z nichž je možné spolehlivě ověřit identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště) a bez jakýchkoliv pochybností dovodit vztah mezi nimi.
 • doklad o nároku na slevu dle Smluvních přepravních podmínek (v případě, že máte nárok na zlevněné jízdné - např. studentské)
 • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc

Dobíjení

In Kartu/Plzeňskou kartu je možné nabíjet na následujících dobíjecích místech:

Vystavení duplikátu karty při její ztrátě/odcizení

 • vystavení duplikátu se řídí standardními podmínkami vydavatele karty
 • nově vyrobený duplikát obsahuje všechny doklady, které obsahovala původní karta (tj. držitel karty nemusí žádat o vystavení dokladu partnerský subjekt)