Ceník PK-JIS

Ceník jízdného

Kompletní ceník jízdného, včetně kalkulátorů, naleznete na stránkách PMDP

Ceník karet

JIS - Plzeňskou kartu  vám vydá Západočeská univerzita

Vydání karty: Cena (v Kč)
- pro studenty 270
- pro zaměstnance 170