Duplikát/změna údajů

Potřebujete vydat duplikát 
 

 

Potřebujete nahlásit změnu údajů
 

 

Nezapomeňte, že

  • za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo Občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno

  • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc