Elektronické potvrzení o studiu

na Západočeské univerzitě

  • přiložte Plzeňskou kartu a kartu JIS k terminálům na HelpDesku CIV, postupujte podle pokynů terminálu a vyčkejte na potvrzení o úspěšnosti operace
  • dobijte si zlevněné předplatné prostřednictvím E-shopu Plzeňské karty, bankomatů České spořitelny nebo na prodejních místech Plzeňské karty

    PK-JIS na web

 

na středních školách a odborných učilištích

 

Pozn. Pokud vaše škola neumožňuje nahrávání elektronického potvrzení o studiu, je potřeba přinést potvrzený formulář potvrzení o studiu na jedno z  prodejních míst Plzeňské karty. Potvrzení je na Plzeňskou kartu nahráno na celý školní rok. Následně je již možné dobíjení zlevněného předplatného přes E-shop Plzeňské karty nebo přes bankomaty České spořitelny.