Zaslání Plzeňské karty poštou

Co je služba Plzeňská karta poštou?

Plzeňskou kartu je možné po osobním podání žádosti následně doručit prostřednictvím České pošty. Karta je zasílána jako obyčejné psaní na adresu uvedenou v žádosti o kartu.

Služba je poskytována při podání žádosti o novou kartu nebo o duplikát karty. V případě výměny karty službu nelze využít.

Pro následné dobití karty doporučujeme využít bankomaty České spořitelny nebo e-shop Plzeňské karty.

Kde mohu požádat o zaslání Plzeňské karty poštou?

Službu je možné využít na:

Zákaznických centrech PMDP

  • Denisovo nábřeží 12
  • Klatovská třída 12

Prodejních místech v Plzeňském kraji

  • podání žádosti o duplikát je možné pouze na místech, která tuto službu poskytují. Možnost využití služby na jednotlivých prodejních místech lze dohledat v seznamu prodejních míst

Co potřebuji k podání žádosti?

Jaká je cena služby?

Cena služby je stanovena dle platného ceníku

Jak dlouho trvá, než mi karta přijde?

  • v případě nově vydané Plzeňské karty na Zákaznických centrech PMDP nejpozději 15. pracovní den od podání žádosti
  • v případě vydaného duplikátu Plzeňské karty nejpozději 10. pracovní den od podání žádosti
  • v případě nově vydané Plzeňské karty nebo duplikátu karty na prodejních místech v Plzeňském kraji nejpozději 25. pracovní den od podání žádosti

Žádám o duplikát Plzeňské karty, jak je to s převodem kupónu/elektronických peněz na novou kartu?

Na staré kartě mám aktivovaný platný kupón

  • při podání žádosti o duplikát karty bude vydán náhradní jízdní doklad s platností nepřesahující předpokládaný termín doručení duplikátu Plzeňské karty poštou či konec platnosti kupónu na původní Plzeňské kartě
  • na duplikátu karty, který přijde poštou, již bude aktivované časové předplatné jako na původní Plzeňské kartě

Na staré kartě mám nahrané elektronické peníze

  • v případě, že při podání žádosti bude odevzdána původní funkční karta, bude na duplikátu karty, který přijde poštou, aktivovaný zůstatek elektronických peněz jako na původní Plzeňské kartě
  • v případě, že při podání žádosti nebude odevzdána původní funkční karta (ztráta, odcizení), obdrží zákazník potvrzení o podání žádosti na zjištění zůstatku elektronických peněz na původní kartě s nejbližším možným datem převedení zůstatku na novou kartu, které proběhne v zákaznickém centru PMDP

Na kartě jsou vytištěny špatné údaje, jak v tomto případě postupovat?

V případě zjištění, že údaje na kartě nesouhlasí s osobními údaji uvedenými v žádosti, je žadatel povinen podat oznámení o těchto vadách, a to osobně v Zákaznickém centru - Denisovo nábřeží 12 nebo Klatovská 12, nejpozději do 30 dnů od převzetí/aktivace karty.

Reklamaci je ve výše uvedeném termínu možné podat také na internetových stránkách www.pmdp.cz prostřednictvím elektronického reklamačního protokolu.

Pokud došlo k pochybení na straně vydavatele karty, duplikát karty bude zhotoven bezplatně a následně opět zaslán poštou na adresu uvedenou v žádosti.

Na uplatnění reklamace se vztahují podmínky stanovené Reklamačním řádem.

 

Doplňující informace:

Vydavatel si vyhrazuje právo zablokovat přístup ke Službě, změnit nebo pozastavit některou ze služeb poskytovaných v rámci Služby na dobu nezbytně nutnou, bude-li to zapotřebí z důležitých, zejména bezpečnostních nebo technických příčin.

Žadatel je povinen zajistit, aby se třetí osoba neseznámila s bezpečnostními prvky Žadatele (kontrolní otázka, odpověď na kontrolní otázku). Porušení této povinnosti včetně volby způsobu doručení nebo doručovací adresy tak, že příjemcem bude osoba odlišná od Žadatele, je považováno za porušení Obchodních podmínek, tj. porušení povinnosti Žadatele dodržovat všechny v Obchodních podmínkách a právních předpisech stanovené zásady k zajištění bezpečnosti elektronického peněžního prostředku.