Pořízení karty

Plzeňskou kartu pořídíte na:

  • Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12)

  • prodejních místech systému Plzeňské karty

Pro získání Plzeňské karty předložte:

  • vyplněnou Žádost o vydání Plzeňské karty
  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (v Zákaznických centrech PMDP, tzn. Denisovo nábřeží 12 a Klatovská 12, je možné pořízení fotografie na místě za poplatek dle platného ceníku)
  • doklad o nároku na slevu (v případě, že máte nárok na zlevněné jízdné např. studentské)

 

Nezapomeňte, že

  • za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Možné je též předložit platné občanské průkazy dítěte i zákonného zástupce, z nichž je možné spolehlivě ověřit identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště) a bez jakýchkoliv pochybností dovodit vztah mezi nimi.

  • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc

Služba zaslání Plzeňské karty poštou

Plzeňskou kartu je možné po osobním podání žádosti následně doručit prostřednictvím České pošty.
Cena služby je stanovena dle platného ceníkua volba možnosti zaslání poštou je přímo ve formulářích:

  • Žádost o vydání Plzeňské karty
  • Žádost o zablokování/odblokování, vydání duplikátu 


Plzeňská karta je z bezpečnostních důvodů zasílána nepřednabitá a blokovaná.
Odblokování provede Infolinka na tel.: 371 655 600 po zodpověžení odpovědi na kontrolní otázku uvedenou v Žádosti.
Pro následné dobití karty doporučujeme využít bankomaty České spořitelny nebo e-shop Plzeňské karty.

Službu lze využít v Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12) a na prodejních místech v Plzeňském kraji.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE NÁROK NA ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ (student, důchodce, apod.) JE TŘEBA TENTO NÁROK DOLOŽIT PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI O KARTU.

Kompletní informace o službě naleznete v Obchodních podmínkách služby.