Pořízení první karty

Pro využití této služby se můžete objednat na www.uradbezcekani.cz (pouze pro zákaznické centrum Denisovo nábřeží 12)

Kde mohu požádat

Co s sebou:

 • vyplněnou Žádost o vydání Plzeňské karty (ke stažení zde)
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • originál rodného listu u dětí do 15 let - žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu vyřizuje zákonný zástupce, který doloží originál rodného listu dítěte nebo občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Možné je též předložit platné občanské průkazy dítěte i zákonného zástupce, z nichž je možné spolehlivě ověřit identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště) a bez jakýchkoliv pochybností dovodit vztah mezi nimi (musí být shodné příjmení a bydliště).
 • průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (v Zákaznických centrech PMDP, tzn. Denisovo nábřeží 12 a Klatovská 12, je možné pořízení fotografie na místě za poplatek dle platného ceníku)
 • doklad o nároku na slevu - ZDE si u jednotlivých kategorií můžete zjistit, který doklad potřebujete
 • v případě, že máte zájem o PK + Senior Pas formulář ke stažení naleznete zde
 • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc

Ceník karet

Vydání karty: Cena
- v běžném režimu do 10 pracovních dnů 200 Kč
- expresně, do 48 hodin 400 Kč
- na počkání 500 Kč

 

 

Platnost Plzeňské karty je 5 let od data jejího vydání.

Co potřebuji k vyzvednutí nové Plzeňské karty?

 • kontrolní útržek žádosti (vydá obsluha při podání žádosti)
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • doklad o nároku na slevu (pokud jste nedokládali u příjmu žádosti) - ZDE si u jednotlivých kategorií můžete zjistit, který doklad potřebujete
 • u dětí do 15 let:
  • zákonný zástupce, který podával žádost – stačí občanský průkaz
  • zákonný zástupce, který nepodával žádost – svůj občanský průkaz a originál rodného listu dítěte nebo občanský průkaz dítěte (pokud je shodné příjmení a bydliště)

Služba zaslání Plzeňské karty poštou

Plzeňskou kartu je možné po osobním podání žádosti následně doručit prostřednictvím České pošty. Více informací o této službě naleznete v záložce Karta poštou