Pořízení karty

Plzeňskou kartu pořídíte na:

  • Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12)

  • prodejních místech systému Plzeňské karty

Pro získání Plzeňské karty předložte:

  • vyplněnou Žádost o vydání Plzeňské karty
  • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (v Zákaznických centrech PMDP, tzn. Denisovo nábřeží 12 a Klatovská 12, je možné pořízení fotografie na místě za poplatek dle platného ceníku)
  • doklad o nároku na slevu (v případě, že máte nárok na zlevněné jízdné např. studentské)

Nezapomeňte, že

  • za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Možné je též předložit platné občanské průkazy dítěte i zákonného zástupce, z nichž je možné spolehlivě ověřit identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště) a bez jakýchkoliv pochybností dovodit vztah mezi nimi.

  • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc

 

Služba zaslání Plzeňské karty poštou

Plzeňskou kartu je možné po osobním podání žádosti následně doručit prostřednictvím České pošty. Více informací o této službě naleznete v záložce Karta poštou