Pořízení karty

Pro získání Plzeňské karty předložte na Zákaznických centrech PMDP (Denisovo nábřeží 12, Klatovská třída 12)

nebo na prodejních místech Plzeňské karty, které nabízejí službu "příjem žádosti o vydání nové Plzeňské karty"

 

 

Nezapomeňte, že

  • za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo Občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno

  • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc
     

Služba zaslání Plzeňské karty poštou

Plzeňskou kartu je možné po osobním podání žádosti následně doručit prostřednictvím České pošty.
Cena služby je stanovena dle platného ceníku a volba možnosti zaslání poštou je přímo ve formulářích:

  • Žádost o vydání Plzeňské karty
  • Žádost o zablokování/odblokování, vydání duplikátu 


Plzeňská karta je z bezpečnostních důvodů zasílána nepřednabitá a blokovaná.
Odblokování provede Infolinka na tel.: 371 655 600 po zodpověžení odpovědi na Kontrolní otázku uvedenou v Žádosti.
Pro následné dobití karty doporučujeme využít bankomaty České spořitelny nebo e-shop Plzeňské karty.

Službu lze využít v Zákaznických centrech PMDP na Denisově nábřeží 12 a na Klatovské třídě 12 a na prodejních místech v Plzeňském kraji.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 

V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE NÁROK NA ZLEVNĚNÉ JÍZDNÉ (student, důchodce, apod.) JE TŘEBA TENTO NÁROK DOLOŽIT PŘI PODÁNÍ ŽÁDOSTI KARTY.

Kompletní informace o službě naleznete v Obchodních podmínkách služby.