Zráta / Duplikát / Změna údajů

Ztratil jsem kartu

Pokud jste ztratil/a Plzeňskou kartu, nejprve ji zablokujte

  • telefonicky na infolince tel. 371 655 600 (7.00 – 18.00). Je potřeba znát odpověď na kontrolní otázku, kterou jste uvedl/a v žádosti o kartu.
  • osobně v Zákaznickém centru PMDP (Klatovská 12, Denisovo nábřeží 12; po-pá 7.00 – 18.00, so 8.00 – 12.00). Zde můžete provést blokaci karty i v případě, že jste kontrolní otázku a odpověď ve své žádosti neuvedli. Karta vám bude zablokována na základě předložení občanského průkazu.

Poté nám napište a zjistěte, zda byla vaše karta nalezena

  • napište nám na info@plzenskakarta.cz
  • pokud vaši kartu nemáme, vyrobíme na vaši žádost duplikát karty. V tomto případě postupujte podle instrukcí níže.

Potřebuji vydat duplikát karty

v případě, že jste ztratil/a kartu nebo se změnily údaje vytištěné na kartě (změna příjmení, u Firemní Plzeňské karty název společnosti, IČO), zažádejte si prostřednictvím formuláře Žádost o zablokování/odblokování, žádost o vydání duplikátu, žádost  o změnu údajů

Nezapomeňte, že

za děti do 15 let vyřizuje žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu zákonný zástupce, který doloží rodný list dítěte nebo občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Možné je též předložit platné občanské průkazy dítěte i zákonného zástupce, z nichž je možné spolehlivě ověřit identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště) a bez jakýchkoliv pochybností dovodit vztah mezi nimi.

cena dle platného ceníku

Potřebuji nahlásit změnu údajů

pokud se změnily údaje, které nejsou vytištěny na kartě (adresa, kontakt), stačí nás informovat předáním téhož formuláře téhož formuláře, v němž vyplníte aktuální a správné údaje