Ceník Plzeňské mini

Ceník jízdného

Přívěsek PK mini je možné využít k nákupu jednotlivého jízdného nebo na něj nahrát přenosné předplatné, více informací naleznete zde.

Kompletní ceník přenosného jízdného, včetně kalkulátorů, naleznete na stránkách PMDP.

Ceník karet

Vydání přívěsku: Cena (v Kč)
- nepřednabitý přívěsek 200
- pro držitele časové předplatné jízdenky s platností 365 dnů 170