Výměna Plzeňské karty

Pro využití této služby se můžete objednat na www.uradbezcekani.cz (pouze pro zákaznické centrum Denisovo nábřeží 12)

Kde mohu požádat

Co s sebou

 • vyplněnou Žádost o výměnu Plzeňské karty (ke stažení zde)
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • stávající Plzeňskou kartu (kvůli případnému prodloužení a převodu zůstatku elektronických peněz)
 • originál rodného listu u dětí do 15 let - žádost i vyzvednutí Plzeňské karty nebo jejího duplikátu vyřizuje zákonný zástupce, který doloží originál rodného listu dítěte nebo občanský průkaz, v němž je dítě zapsáno. Možné je též předložit platné občanské průkazy dítěte i zákonného zástupce, z nichž je možné spolehlivě ověřit identifikační údaje (jméno, příjmení, bydliště) a bez jakýchkoliv pochybností dovodit vztah mezi nimi (musí být shodné příjmení a bydliště).
 • průkazovou fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (v Zákaznických centrech PMDP, tzn. Denisovo nábřeží 12 a Klatovská 12, je možné pořízení fotografie na místě)
 • V případě, že máte zájem o PK + Senior Pas formulář ke stažení naleznete zde
 • v případě, že je žadatel zastupován třetí osobou, vyžadujeme vždy úředně ověřenou plnou moc

Ceník karet

Vydání karty: Cena
- v běžném režimu do 20 pracovních dnů 200 Kč
- na počkání 300 Kč

 

 

 

Platnost Plzeňské karty je 5 let od data vydání.

Kdy mám žádat o výměnu Plzeňské karty?

V případě, že se blíží konec platnosti Vaší Plzeňské karty (platnost je vytištěna přímo na kartě), je třeba se dostavit nejpozději měsíc před datem expirace na jedno z výše uvedených prodejních míst a zažádat zde o výměnu Vaší Plzeňské karty

30 denní lhůta pro výměnu Plzeňské karty je stanovena z důvodu bezproblémového přenosu případného platného jízdního kuponu či hotovosti na elektronické peněžence z původní karty na nově vydaný nosič (po skončení platnosti Plzeňské karty je karta automaticky zablokována a nelze ji dále využívat jako platný jízdní doklad)

Co potřebuji k vyzvednutí nové Plzeňské karty?

 • kontrolní útržek žádosti (vydá obsluha při podání žádosti)
 • původní Plzeňskou kartu
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • u dětí do 15 let:
  • zákonný zástupce, který podával žádost – stačí občanský průkaz
  • zákonný zástupce, který nepodával žádost – svůj občanský průkaz a originál rodného listu dítěte nebo občanský průkaz dítěte (pokud je shodné příjmení a bydliště)