Výměna Plzeňské karty

Objednejte se na www.uradbezcekani.cz (více informací najdete zde).

Kde lze podat žádost o výměnu Plzeňské karty?

 • Zákaznické centrum PMDP - Denisovo nábřeží 12
 • Zákaznické centrum PMDP - Klatovská třída 12
 • Městský obvod Plzeň 2 - Slovany - Koterovská tř. 83
 • Městský obvod Plzeň 4 - Doubravka - Mohylová 1074/61

Co potřebuji k podání žádosti?

 • formulář (formuláře jsou k dispozici na Zákaznických centrech PMDP nebo ke stažení ZDE). Při podání žádosti budete pracovníkem sběrného místa požádáni o podpis .
 • aktuální fotografii (možnost pořízení fotografie na místě při podání žádosti)
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
 • 170 Kč

Nepřehlédněte

U dětí do 15 let žádá o PK zákonný zástupce, který musí mít dítě zapsané v občanském průkazu nebo předložit rodný list dítěte.

V případě podání žádosti nebo vyzvednutí nové Plzeňské karty třetí osobou je nezbytné předložit ověřenou plnou moc.

Nová Plzeňská karta bude připravena do 20 pracovních dnů a v současné době není možné vydání nové PK na počkání.

 

Co potřebuji k vyzvednutí nové PK?

 • kontrolní útržek žádosti 
 • původní (starou) Plzeňskou kartu
 • občanský průkaz nebo cestovní pas
  • u dětí do 15 let:
   • zákonný zástupce, který podával žádost – stačí občanský průkaz
   • zákonný zástupce, který nepodával žádost – občanský průkaz,
    ve kterém je dítě zapsáno nebo rodný list dítěte
   • kontrolní útržek žádosti o duplikát

Nová Plzeňská karta se vydává na 5 let od data vydání a již na ní bude uvedeno datum platnosti.